Projecten

Nieuwbouw BS De Schatgraver te Landgraaf
De Schatgraver

In het kader van de onderwijshuisvesting is door de gemeente en onderwijsstichting MOVARE gekeken naar de toekomst van de basisscholen in de wijk Schaesberg, te weten de basisscholen Schaesberg en Gravenrode. De leerlingenpopulatie van beide basisscholen was te klein om de huidige huisvesting te kunnen behouden. Beide schoolgebouwen voldeden daarnaast niet meer aan de huidige onderwijskundige eisen en vernieuwingen binnen het basisonderwijs.
Besloten is dan ook om de basisscholen Gravenrode en Schaesberg onder te brengen op een nieuwe locatie in het centrum van Schaesberg, aan de Pastoor Schattenstraat. Door de aanwezigheid van kinderopvang en buitenschoolse opvang van Kinderopvang Kerkrade (KOK) en de toevoeging van de peuterspeelzaal (stichting Peuterwerk Landgraaf) is hier dan een school met brede maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd onder de nieuwe naam brede school “De Schatgraver”.
De schatgraver is een gezonde basisschool van de toekomst.

Opdrachtgever

Gemeente Landgraaf

KS Bouwmanagement

Proces- en projectmanagement, directievoering en bouwtoezicht
Aangestoken door onze passie om samen te bouwen aan een mooi project?
Laten we afspreken